Opgaver

Pesticid - fremtidige krav til golfbaner Private/Klubejede

Metoder – Deltagelse i forhandlinger
Mål – Undgå lov som vanskeliggør pleje

Skatte og Moms sagerne overfor golfanlæg

Metoder – Støtte involverede baner
Mål – Undgå konkurrenceforvridning

Afskrivningssagerne vedr. private golfanlæg

Metoder – Støtte involverede baner
Mål – Undgå konkurrenceforvridning

Nye administrationssystemers konkurrencevilkår i forbindelse dil DGU

Metoder – Forhandle med DGU
Mål – Sikre åben konkurrence

Nøgletalsindeks

Metoder – Entrere firma
Mål – Skabe nyt ledelsesredskab

DGU/NGU introduktionskort - information til brugerne. DGU's rolle

Metoder – Forhandle med DGU
Mål – Undgå lov som vanskeliggør pleje

Orientering til medlemmerne

Metoder – Mail og hjemmeside
Mål – Skabe viden om FPG’s virke

Møder med medlemmerne

Metoder – Orientering/erfa
Mål 2 årlige seminarer for medlemmerne, det ene i forbindelse med generalforsamlingen.